Żarówkowa konspiracja (2010)

Dawno, dawno temu ..... produkty były trwałe. Ale na początku lat 1920-ch grupa biznesmenów doszła do wniosku, że "produkt, który nie zużywa się to tragedia dla biznesu". Tak zrodziło się "planowe starzenie". Wkrótce po tym pierwszy na świecie międzynarodowy kartel został ustanowiony, a jego celem było gwałtowne zmniejszenie żywotności żarówki - ówczesnego jakże jasnego symbolu innowacji i nowych idei - która stała się pierwszą oficjalną ofiarą "planowego starzenia". W 1950, wraz z narodzinami społeczeństwa konsumpcyjnego, pojęcie to nabrało jeszcze nowego znaczenia. Jak wyjaśniał ekstrawagancki projektant Brooks Stevens: "planowe starzenie to pragnienie posiadania czegoś nowszego, troszkę lepszego, trochę wcześniej niż jest to konieczne... ".
Społeczeństwo konsumpcyjne kwitło, wszyscy mieli wszystko, a nierzadko dobre jeszcze "śmieci" piętrzyły się (najlepiej daleko, na nielegalnych wysypiskach w Trzecim Świecie) - dopóki konsumenci nie zaczęli buntować się...
Czy współczesne konsumpcyjne społeczeństwo może przetrwać bez planowego starzenia produktów?
[Napisane przez Cosima Dannoritzer; przetłumaczone przez Tumacz]


Angielski z polskim lektorem.


Tytuł oryginalny: "Prêt à jeter" (wersja francuskojęzyczna)
                              "The Light Bulb Conspiracy" (pierwotna wersja angielsojęzyczna)
                               "Pyramids of Waste" (wersje angielskojęzyczne od 2014 r.)
Inne tytuły: „Spisek żarówkowy”, „Konspiracja żarówkowa”, "Kaufen für die Müllhalde", "Comprar, llençar, comprar", "Hehkulamppuhuijaus", "Prêt-à-jeter", "A Villanykörte Összeesküvés - A tervezett elavulás története", "Il complotto della lampadina", "Garantert kort levetid", "A Conspiração da Lâmpada", "Glödlampskonspirationen", «Заговор вокруг лампочки»
Produkcja: 2009-2010 (Hiszpania, Francja)
Premiera: 16 grudzień 2010 (Hiszpania)

Reżyseria:


Muzyka:
muzyka
muzyka

Obsada:
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej (mat. archiwalne)
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej (mat. archiwalne)
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
w roli własnej
i inni.

Dubbing:

narrator


Notatki:
Poprzednio zamieszczony w komentarzu niniejszego filmu króciutki fragment "Konspiracji szkodników" został usunięty, gdyż tutaj opublikowaliśmy jego większy fragment.


IMDb (angielski)
Wikipedia - planowe starzenie (polski)


ENGLISH

"The Light Bulb Conspiracy"


Entirely in English.

Once upon a time..... products were made to last. Then, at the beginning of the 1920s, a group of businessmen were struck by the following insight: "A product that refuses to wear out is a tragedy of business". Thus Planned Obsolescence was born. Shortly after, the first worldwide cartel was set up expressly to reduce the life span of the incandescent light bulb, a symbol for innovation and bright new ideas, and the first official victim of Planned Obsolescence. During the 1950s, with the birth of the consumer society, the concept took on a whole new meaning, as explained by flamboyant designer Brooks Stevens: "Planned Obsolescence, the desire to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary...". The growth society flourished, everybody had everything, the waste was piling up (preferably far away in illegal dumps in the Third World) - until consumers started rebelling...
Can the modern growth society survive without Planned Obsolescence?
[Written by Cosima Dannoritzer]


Directed by: Cosima Dannoritzer
Starring: see Polish section "Obsada" (above)

IMDb (English)
Wikipedia (English)PL.04.160813
EN.01.140821


(ENG) English, (NOR) norske undertekster, (POL) polski,Cosima Dannoritzer

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz